Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

  Konya Dostluk Grubu Derneği, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ve Prof. Dr. Saffet Köse hocamızın istişare ve yönlendirmeleri ile 02.06.2016 tarihinde kurulan, dostluk ve vefa kavramları üzerinde faaliyet göstermeyi amaçlayan Konya merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Bilindiği üzere,özelde Konya,genelde ise tüm Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir.Bu kuruluşlarının sayısının artması,faaliyet alanlarının çeşitli olması sivil toplum kuruluşlarının ihtisaslaşmasını zorunlu ve faydalı hale getirmiştir.Bunun bir sonucu olarak kendisine daha özel çalışma alanı belirleyen kuruluşlar ortaya çıkmış;örneğin sadece ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan,eğitim veya gençlik gibi alanlara yoğunlaşan topluluklar faaliyet icra etmeye başlamıştır.Bu ihtisaslaşmanın güzel bir örneği olan Mehir Vakfı da gençleri evlendirme odaklı özel bir alanda faaliyet gösteren dikkat çekici bir kuruluş olarak zikredilebilir.Konya Dostluk Grubu Derneği de toplumda her geçen gün eksikliğini ve önemini daha fazla hissettiğimiz iki kavramı,“dostluk”ve“vefa” kavramlarını kendisine faaliyet alanı olarak belirleyen genç bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıkmış bulunmaktadır.
  Ülkemizin bir asra yakın tarihine bakıldığı zaman bizden önceki nesillerin bir dava şuuru ile sosyal ve siyasi hareketler içerisinde yer aldıkları, daha güzel bir Türkiye için mücadele ettikleri, bazı dönemlerde baskılara göğüs gerdikleri, hak bildikleri yolda halis bir niyetle yürüyerek toplumun ıslahı için gayret sarf ettikleri görülecektir. Şu an elimizde bulunan birçok imkan bu nesillerin zorlu ve çetin mücadelelerin bir meyvesi olarak bizlerin önünde bulunmaktadır. Zor zamanlarda ve şartlarda yoğrulan büyük bir tecrübenin de hamili olan bu nesillere vefa gösterilmesi, geçmiş dönemlerdeki hizmetleri ile ön plana çıkmış olanların ziyaret edilerek memnun edilmesi, onların yeni nesillerce tanınmasının sağlanması, yeni nesillerle buluşmalarının sağlanması, vefat etmiş olanların yâd edilerek isimlerinin yaşatılması elzemdir. Konya Dostluk Grubu Derneği, nisyân ile malûl olan hafıza-i beşerin unuttuğu isimlere vefa göstermek, onları memnun etmek; aynı zamanda da nesiller arasında dostluk köprüleri kurmak, toplumsal tecrübenin nesilden nesle aktarımını sağlamak gibi amaçlarla faaliyet yürütmektedir.